56°40'58.1"N 12°48'23.9"E
Privatflyg certifikat
Halmstad flygklubb har har en skolverksamhet. Många elever tagit sina flygcertifikat hos oss. För närvarande går trenden mot ett ökande intresse och allt fler blivande piloter söker sig till vår flygutbildning. Mellan 3 till 5 elever får sina certifikat här varje år.

Halmstad flygklubb erbjuder en professionell utbildning i klubbmiljö. För att få driva en flygskola måste man ha tillstånd av Luftfartsstyrelsen. Vi har tillstånd att bedriva undervisning för privatflygcertifikat och mörkerbehörighet. Tillståndet omfattar även teoriundervisning.

Teoriutbildningen börjar i mitten av september och pågår tom mars, med uppehåll för höst, jul och sportlov. Utbildningen sker i klubbens lokaler under kvällstid tisdagar och torsdagar, kl. 19:00-21:00. Den praktiska utbildningen varvas med den teoretiska, för att du lättare skall ta till dig kunskaperna.

Teoriutbilning
Ämnen som ingår i utbildningen är:
 • Navigation
  Lär dig att läsa kartan, lägga ut kurser, kompensera för vindavdrift, hur kompassen fungerar m.m.

 • Meteorologi
  Vilket väder kan du flyga i? Lär dig att läsa väderprognoser, m.m.

 • Aerodynamik
  Varför kan ett flygplan flyga? Flygningens grundprinciper.

 • Flygplanslära
  Lär dig hur ett flygplan är uppbyggt, motorns konstruktion m.m.

 • Prestanda
  Hur mycket får man lasta? Räcker banlängden till?

 • Radiotelefoni
  Lär dig att använda flygradion på ett korrekt sätt. Radiotelefonicertifikat på engelska, öppnar för möjligheten att flyga utanför Sverige.

 • Human factors
  Människans förmåga och begränsningar. Samspel mellan människa och flygplan.

 • Flygbestämmelser
  När och var du får flyga. Flygrafikregler m.m.
Praktisk flygutbildning
Den praktiska delen av utbildningen varvas med teorin och kan påbörjas när du vill. För PPL krävs minst 45timmar flygning. Du börjar och avslutar passet med en genomgång med flygläraren. Du får själv flyga från första lektion. De första 10-15 timmarna flyger du med lärare i dubbelkommando, sedan är det dags för den första ensamflygningen. Den flygningen glömmer du aldrig, det är då du blir pilot.
Därefter varvas ensamflygningar och flygningar med lärare.
Du gör också längre navigeringflygningar med landningar på främmande flygplatser t ex till Falkenberg, för att där träna kortfälts-starter och -landningar. För att öva navigering och trafik vid större flygplatser flyger vi oftast till Malmö, Växjö eller Danmark.

Vad krävs av dig för att bli pilot?
Du skall vara normalt frisk. Du skall genomgå en läkarkontroll av en godkänd flygläkare. Glasögon och färgblindhet är inget hinder. .

Hur lång tid tar det?
Det kan du bestämma själv. Det normala är att det tar ca: 6-18 månader beroende på bl.a. väder och hur mycket tid man har.
Med ett PPL-certifikat i handen, ligger hela världen öppen för dig.

Vad kostar det?
Då utbildningen är uppdelad över en längre tid fördelas kostanderna på detta sätt. För att komma igång så ligger prislappen på ca 18 000kr med teoriavgift, läkarundersökning, böcker mm.
Du kan kontakta klubben så får du veta mera.

Mer om flygcertifikat

© Copyright 2016 Halmstad Flygklubb